Skip to main content

Методи оцінки ефективності кетоконазолу в терапії різнобарвного лишаю

Різнобарвний лишай - один з поширених різновидів грибкових інфекцій, причиною розвитку яких є ліпофільні дріжджі.

За результатами проведеного дослідження встановлено, що результативну терапію цього захворювання може забезпечувати короткочасне застосування місцевих препаратів, що містять 2% кетоконазолу.

Аналіз методом целофанової клейкої стрічки

Для оцінки клінічних проявів досліджували клінічні дані:

  • в перший день дослідження (початкові);
  • 10-й день лікування;
  • 31-й день лікування.

Метод целофанової клейкої стрічки проводився для підтвердження діагнозу в перший день і повторно на 10, 31 дні.

Для проведення аналізу у пацієнта брали пробу фрагмента шкіри, на якій спостерігалися характерні ознаки різнобарвного лишаю, що проявляються флуоресценцією при розміщенні проби під лампу Вуда.

Лабораторний препарат зі зразком шкіри готували за допомогою розчину Альберта або гідроксиду калію, після чого вивчали під мікроскопом з 10-ти і 40-кратним збільшенням на предмет наявності Malassezia Furfur (Малассезія Фурфур).

У кожен з 3-х етапів (початковий, 10-й день, 31-й день) 5 симптомів або ознак різнобарвного лишаю підлягали оцінюванню за такою шкалою: 0 (ознака або симптом відсутній), 1 (легкі прояви), 2 (середні прояви ) або 3 (важкі прояви).

Оцінювання результативності

На 10-й і 31-й дні проводили оцінювання вираженості симптомів різнобарвного лишаю, порівнювали показники лабораторних досліджень проб, узятих в контрольні дні, з початковими даними першого дня.

Результативність лікування оцінювали за шкалою:

  1. виліковування (з візуальних доказів мікозу залишилася тільки підвищена/знижена пігментація шкіри);
  2. очевидне поліпшення (лущення та/або підвищена/знижена пігментація спостерігається в якості залишкового явища);
  3. значні залишкові прояви на осередках ураження або лущення;
  4. змін не спостерігається;
  5. спостерігаються погіршення стану шкіри.

Як показники, що свідчать про результативність лікування, були прийняті такі: на 31-й день пацієнту за всіма ознаками ставлять загальний бал «1» (виліковування) і аналіз методом целофанової клейкої стрічки дає негативний результат.

Оцінювання відповідності і безпеки

Протягом трьох днів лікування проводили порівняння ваги флакона шампуню при видачі пацієнту і при його поверненні. Це дало змогу визначити, чи застосовувалася будь-яка кількість шампуню і яка саме.

Під час дослідження фіксували всі випадки небажаних явищ і супутніх захворювань, які виникли під час проведення дослідження. Кожен випадок задокументовано згідно з його початком, інтенсивністю, тривалістю, можливим взаємозв'язком з досліджуваним лікарським засобом і результатом.

Статистичні аналізи

Для безперервних демографічних змінних застосовували непараметричний дисперсійний аналіз Краскала-Уолліса і двофакторний дисперсійний аналіз; категоріальні демографічні змінні аналізували за допомогою критерію Мантеля-Хензель, включаючи методику визначення псевдооднородності на підставі критерію хі-квадрат, 23, а також критерію хі-квадрат, обчисленого у всіх полях таблиці сполученості. Клінічна відповідь, загальна оцінка (вилікувано / не вилікувано) і результати аналізу методом целофанової клейкої стрічки аналізували за допомогою методики загального зв'язку Мантеля-Хензель, стратифікованого дослідником.

Джерело:
Стаття «Застосування шампуню, що містить 2% кетоконазолу, в лікуванні різнобарвного лишаю: Багатоцентрове рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване клінічне випробування». Девід С. Ланге, Генрі М. Річардс, Йозеф Гуарньєрі та ін.

МАЮТЬСЯ ПРОТИПОКАЗАННЯ. ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ НЕОБХІДНО ПРОКОНСУЛЬТУВАТИСЬ З ЛІКАРЕМ ТА ОЗНАЙОМИТИСЬ З ІНСТРУКЦІЄЮ.