Skip to main content

Умови використання

Останнє оновлення: 30/09/2016

Юридичні умови використання

Цей веб-сайт («Веб-сайт») надається вам відповідно до цих Умов використання, а також змін і доповнень до них (які надалі всі разом іменуються «Угода»), які можуть періодично розміщуватися ТОВ «Джонсон і Джонсон Україна» або будь-якою з його афілійованих компаній (які надалі разом іменуються «Власник веб-сайту», «ми», «нас», «нам»). Використання цього Веб-сайту або будь-яких інших послуг чи контенту, наданого через Веб-сайт (або Мобільне програмне забезпечення), вважається вашою згодою бути юридично пов'язаним умовами Угоди, які мають таку ж силу, як у випадку укладання Угоди. Якщо ви не згодні з умовами Угоди, просимо вас не отримувати доступ і не використовувати Веб-сайт, а також не розміщувати і не подавати будь-які матеріали з його використанням.

Передбачувана аудиторія Веб-сайту

Веб-сайт призначений для мешканців України. Сайт не призначений для осіб віком до 18 років.

Відмова від відповідальності в зв'язку з інформацією

ІНФОРМАЦІЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ КОНСУЛЬТАЦІЇ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ НА ВЕБ-САЙТІ, ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ЯКОСТІ ЗАГАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА. ІНФОРМАЦІЯ НЕ Є КОНСУЛЬТАЦІЄЮ З МЕДИЧНИХ ПИТАНЬ АБО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я І НЕ ПІДЛЯГАЄ ВИКОРИСТАННЮ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ МЕДИЧНОГО ДІАГНОЗУ АБО ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЧИ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ БУДЬ-ЯКОЇ ОСОБИСТОЇ ПРОБЛЕМИ. ВОНА ТАКОЖ НЕ ЗАМІНЮЄ ПРОФЕСІЙНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ І ПОСЛУГИ КВАЛІФІКОВАНОГО ПРАЦІВНИКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, ЗНАЙОМОГО З УНІКАЛЬНИМИ ФАКТАМИ ПРО ВАС. ЗАВЖДИ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ЗА КОНСУЛЬТАЦІЄЮ ДО СВОГО ЛІКАРЯ ЧИ ІНШОГО КВАЛІФІКОВАНОГО ПРАЦІВНИКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЩОДО БУДЬ-ЯКОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ТА ДО ПОЧАТКУ НОВОГО ЛІКУВАННЯ. ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ ВЕБ-САЙТУ РЕГУЛЮЄТЬСЯ ДОДАТКОВИМИ ВІДМОВАМИ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯМИ, ЯКІ МОЖУТЬ З'ЯВЛЯТИСЯ НА ВЕБ-САЙТІ.

МИ НЕ ПРИЙМАЄМО НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НАСЛІДКИ, ЯКІ ПРЯМО ЧИ НЕПРЯМО СТОСУЮТЬСЯ БУДЬ-ЯКОЇ ДІЇ АБО БЕЗДІЯЛЬНОСТІ, ЯКУ ВИ ЗДІЙСНЮЄТЕ НА ПІДСТАВІ ІНФОРМАЦІЇ, ПОСЛУГ ЧИ ІНШОГО МАТЕРІАЛУ НА ВЕБ-САЙТІ. МИ ПРАГНЕМО ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ ТОЧНІСТЬ, ПОВНОТУ І АКТУАЛЬНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-САЙТІ, ПРОТЕ МИ НЕ НАДАЄМО ЖОДНИХ ЗАПЕВНЕНЬ І НЕ НЕСЕМО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗБИТКИ ЧИ ЗБИТОК, ПОВ'ЯЗАНИЙ З ТОЧНІСТЮ, ПОВНОТОЮ ЧИ АКТУАЛЬНІСТЮ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-САЙТІ.

Право власності

Ви погоджуєтеся, що Веб-сайт підлягає виключно некомерційному використанню в особистих цілях. Ви погоджуєтеся, що Веб-сайт є власністю Власника веб-сайту, включаючи всі права інтелектуальної власності, які його стосуються, і що ви не маєте права використовувати їх іншим чином, ніж зазначено в цій Угоді використання. Ми не несемо відповідальності за шкоду чи збиток, понесений вами в зв'язку з використанням Веб-сайту в комерційних чи інших цілях, не передбачених цими Умовами використання. Ми залишаємо за собою право на відмову в наданні доступу до Веб-сайту чи його припинення на свій розсуд. Веб-сайт надається безкоштовно за умови, що ми не зобов'язані надавати будь-які послуги з технічного обслуговування чи підтримки веб-сайту, і не несемо ніякої відповідальності за збитки і втрати, яких ви можете зазнати внаслідок нездійснення технічного обслуговування чи оновлення Веб-сайту.

Ви не маєте права копіювати, змінювати чи повторно використовувати Веб-сайт, оновлення до нього чи його частину, у тому числі програмне забезпечення, яке в ньому міститься.

Ви можете використовувати Веб-сайт винятково у законних цілях відповідно до цих Умов використання. Вам надається невиняткова, що не підлягає передачі, відклична, обмежена ліцензія на перегляд, друк і розповсюдження контенту, отриманого з Веб-сайту, для особистих некомерційних цілей, за умови, що ви не будете видаляти чи приховувати повідомлення про авторські права чи інші повідомлення, розміщені на контенті. Ви не маєте права копіювати, передруковувати, змінювати, розміщувати, виконувати, перекладати, поширювати, адаптувати, транслювати, передавати громадськості за допомогою телекомунікації, розсилати чи продавати контент, будь-яким чином отриманий з Веб-сайту, для будь-яких комерційних цілей чи надавати його будь-якому комерційному джерелу, включаючи інші веб-сайти, без попередньої письмової згоди Власника веб-сайту.

Крім того, ви погоджуєтеся: (i) не використовувати Веб-сайт будь-яким чином, який може дезактивувати, перевантажити, пошкодити чи знизити якість Веб-сайту чи перешкодити іншому використанню Веб-сайту, включаючи здатність користувача здійснювати дії в режимі реального часу з використанням Веб-сайту; (ii) не використовувати програми-роботи, програми-обхідники чи інші автоматичні пристрої, процеси чи способи отримання доступу до Веб-сайту для будь-яких цілей, у тому числі накопичення, збір даних, контроль чи копіювання будь-якого матеріалу на Веб-сайті; (iii) не використовувати ручний процес для контролю чи копіювання будь-якого матеріалу, розміщеного на Веб-сайті, і не використовувати його для будь-якої непередбаченої мети без попередньої вираженої письмової згоди Власника веб-сайту; (iv) не використовувати іншим чином жоден пристрій, програмне забезпечення чи процедуру, яка порушує нормальну роботу Веб-сайту; чи (v) не намагатися іншим чином втручатися в нормальну роботу Веб-сайту.

Ми залишаємо за собою всі права, які не надаються вам вираженим способом.

Конфіденційність і згода на використання даних

До інформації, яку ми отримуємо в результаті використання вами Веб-сайту, під час реєстрації чи іншим чином, застосовується Політика конфіденційності. Прийнята нами Політика конфіденційності відноситься до збору та використання даних, які ви надаєте нам, у тому числі ваші права, які стосуються такої інформації.

Електронна комунікація

Інформація, яка передається через Веб-сайт, є електронною комунікацією. Під час вашої комунікації з нами через Веб-сайт чи інші форми електронного зв'язку, такі як електронна пошта, така комунікація здійснюється в електронній формі. Ви погоджуєтеся, що ми можемо здійснювати комунікацію в електронній формі відповідно до місцевих законів про захист персональних даних і що така комунікація, а також повідомлення, розкриття інформації, угоди чи інші повідомлення, які ми надаємо вам за допомогою електронних засобів, є рівноцінними комунікації в письмовій формі і мають ту саму дію, якби вони були складені в письмовій формі і підписані стороною, яка їх відправляє.

Додаткові умови

До певних характеристик чи контенту Веб-сайту, таких як пропозиції, розіграші призів, конкурси, змагання та лотерея, можуть застосовуватися додаткові умови. Беручи участь в будь-якому заході на Веб-сайті, що регулюється додатковими умовами, такому як розіграш призів, змагання, конкурс чи лотерея, до якого застосовуються Офіційні правила, ви погоджуєтеся дотримуватися такі додаткові умови разом з цими Умовами використання.

Відмова від гарантій щодо використання Веб-сайту

ВЕБ-САЙТ НАДАЄТЬСЯ НА УМОВАХ «ЯК Є» І «В МІРУ ДОСТУПНОСТІ». ЯКЩО В ЦЬОМУ ДОКУМЕНТІ ОДНОЗНАЧНО НЕ ЗАЗНАЧЕНО ІНШЕ, В МАКСИМАЛЬНОМУ ОБСЯЗІ, ДОПУСТИМОМУ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ВЛАСНИК ВЕБ-САЙТУ ОДНОЗНАЧНО ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ, ВИРАЖЕНИХ, ЮРИДИЧНИХ ЧИ ДОМИСЛЮВАНИХ, У ТОМУ ЧИСЛІ, НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ, ГАРАНТІЙ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ, ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЧИ ГАРАНТІЙ ВІДСУТНОСТІ ПОРУШЕННЯ ПРАВ.

ВЛАСНИК ВЕБ-САЙТУ НЕ НАДАЄ НІЯКИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ТОГО, ЩО ВЕБ-САЙТ БУДЕ ВІДПОВІДАТИ ВАШИМ ВИМОГАМ ЧИ ЩО ДОСТУП ДО ВЕБ-САЙТУ БУДЕ ПОСТІЙНИМ, СВОЄЧАСНИМ, БЕЗПЕЧНИМ ЧИ БЕЗПОМИЛКОВИМ ЧИ ЩО ДЕФЕКТИ, В РАЗІ ЇХ НАЯВНОСТІ, БУДУТЬ ВИПРАВЛЕНІ. ВЛАСНИК ВЕБ-САЙТУ НЕ НАДАЄ НІЯКИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО РЕЗУЛЬТАТІВ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ОТРИМАНІ ВІД ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-САЙТУ, ЧИ ЩОДО ТОЧНОСТІ, ЯКОСТІ ЧИ НАДІЙНОСТІ БУДЬ-ЯКОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ОТРИМАНОЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ВЕБ-САЙТУ.

ВИ РОЗУМІЄТЕ І ПОГОДЖУЄТЕСЯ, ЩО БУДЬ-ЯКИЙ МАТЕРІАЛ І (АБО) ДАНІ, ЗАВАНТАЖЕНІ ЧИ ІНШИМ ЧИНОМ ОТРИМАНІ ЗА ДОПОМОГОЮ ВЕБ-САЙТУ, ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ НА ВАШ ВЛАСНИЙ РИЗИК, І ЩО ВИ НЕСЕТЕ ОДНООСОБОВУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗБИТКИ, ЗАПОДІЯНІ ВАШІЙ КОМП'ЮТЕРНІЙ СИСТЕМІ, ЧИ ЗА ВТРАТУ ДАНИХ ВНАСЛІДОК ЗАВАНТАЖЕННЯ ТАКОГО МАТЕРІАЛУ ТА (АБО) ДАНИХ.

ЖОДНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ЧИ ІНФОРМАЦІЯ, УСНА ЧИ ПИСЬМОВА, ОТРИМАНА ВАМИ ВІД ВЛАСНИКА ВЕБ-САЙТУ АБО ЧЕРЕЗ ВЕБ-САЙТ, НЕ Є ГАРАНТІЄЮ, ЯКЩО ТАКА ГАРАНТІЯ ОДНОЗНАЧНО НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА ЦИМИ УМОВАМИ.

Обмеження відповідальності

ВИ ОДНОЗНАЧНО РОЗУМІЄТЕ І ПОГОДЖУЄТЕСЯ, ЩО ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН ВЛАСНИК ВЕБ-САЙТУ, ЙОГО АФІЛІЙОВАНІ КОМПАНІЇ ТА ЇХНІ ВІДПОВІДНІ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖБОВЦІ, ПРАЦІВНИКИ, АГЕНТИ, ПОВІРЕНІ ЧИ ІНШІ ПРЕДСТАВНИКИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРЯМІ, ПОБІЧНІ, ФАКТИЧНІ, ВИПАДКОВІ, МАЙБУТНІ, ШТРАФНІ ЧИ ЗБІЛЬШЕНІ ЗБИТКИ, У ТОМУ ЧИСЛІ, НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ, ВТРАТУ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ, НЕОДЕРЖАННЯ ДОХОДУ, ЕКОНОМІЇ ЧИ ПРИБУТКУ, ВТРАТУ ДАНИХ, ВТРАТУ ГУДВІЛА, ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ЩО ЗАМІЩУЮТЬСЯ, ЧИ БУДЬ-ЯКІ ІНШІ НЕПРЯМІ, ФАКТИЧНІ, ВИПАДКОВІ ЧИ МАЙБУТНІ ЗБИТКИ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ПРИЧИНИ ЇХ ВИНИКНЕННЯ, ЗАСНОВАНІ НА БУДЬ-ЯКІЙ ТЕОРІЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ЧИ З ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ, В РЕЗУЛЬТАТІ ПРАВОПОРУШЕННЯ (У ТОМУ ЧИСЛІ НЕДБАЛІСТЬ І СУВОРА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ) АБО ТАКІ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ІНШИМ ЧИНОМ З (1) ВИКОРИСТАННЯ ЧИ НЕМОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТОВУВАТИ ВЕБ-САЙТ; (2) ВАРТОСТІ ПОСЛУГ, ЩО ЗАМІЩУЮТЬСЯ, ПРЕДМЕТІВ ЧИ ВЕБ-САЙТІВ; (3) НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ ЧИ ЗМІНИ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПЕРЕДАЄТЬСЯ, ЧИ ДАНИХ (У ТОМУ ЧИСЛІ ОСОБИСТУ ІНФОРМАЦІЮ); (4) ЗАЯВ АБО ПОВЕДІНКИ БУДЬ-ЯКОЇ ТРЕТЬОЇ ОСОБИ НА ВЕБ-САЙТІ; ЧИ (5) БУДЬ-ЯКОГО ІНШОГО ПИТАННЯ, ПОВ'ЯЗАНОГО З ВЕБ-САЙТОМ. ВИЩЕНАВЕДЕНІ ОБМЕЖЕННЯ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ ВЛАСНИКУ ВЕБ-САЙТУ ВІДОМО ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ, А ТАКОЖ НЕЗАЛЕЖНО ВІД НЕДОСЯГНЕННЯ ОСНОВНОЇ МЕТИ БУДЬ-ЯКОГО ОБМЕЖЕНОГО ЗАСОБУ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ. ВИКЛЮЧЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ В МАКСИМАЛЬНОМУ ОБСЯЗІ, ДОЗВОЛЕНОМУ ЗАСТОСОВНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ.

Повідомлення про товарні знаки

Товарні знаки і бренди, розміщені на Веб-сайті, є власністю Власника веб-сайту, його афілійованих компаній чи сторонніх власників. Ви не маєте права використовувати чи розміщувати товарні знаки чи знаки обслуговування, що належать Власнику веб-сайту, без нашої попередньої письмової згоди. Ви не маєте права використовувати чи розміщувати будь-які інші товарні знаки чи знаки обслуговування, розміщені на Веб-сайті, без дозволу їхніх власників.

Зміна і призупинення роботи Веб-сайту

Ми зобов'язуємося докласти розумні зусилля для надання Веб-сайту, але нам час від часу буде потрібно переривати, обмежувати, змінювати чи припиняти, тимчасово чи постійно, роботу Веб-сайту чи його частин без відправки будь-якого повідомлення. Ми не несемо відповідальності за будь-які збитки чи збитки, яких ви можете зазнати в результаті таких дій.

Припинення

Ми маємо право в будь-який час припинити використання вами чи ваш доступ до Веб-сайту та видалити, повністю чи частково, ваш контент Користувача без попереднього повідомлення, якщо у нас будуть на те вагомі причини, зокрема, порушення вами цих Умов використання та Керівництва для спільноти. Ми не несемо відповідальності за збитки і втрати, яких ви можете зазнати в результаті припинення використання Веб-сайту в зазначених випадках. В разі припинення використання Веб-сайту ви повинні припинити використовувати Веб-сайт і погоджуєтеся, що положення Угоди, які стосуються Права власності, повідомлення про товарні знаки, Гарантії відшкодування, Відмови від відповідальності чи Гарантій, Обмеження відповідальності і застосовного права, залишаються чинними після такого припинення.

Посилання на сторонні веб-сайти

Цей Веб-сайт може містити посилання на сторонні веб-сайти чи їхні згадування. Такі посилання надаються тільки для вашої зручності. Ніяка інформація, матеріал чи контент будь-якої третьої сторони, який міститься, згадується, включений у Веб-сайт чи посилання на який наведено на Веб-сайті чи з яких можна потрапити на Веб-сайт, не є підставою для схвалення, вираженого чи гаданого, будь-якої продукції, послуг чи інформації третіх осіб. Будь-яка інформація, дані, думки, рекомендації, продукція чи послуги, що надаються такими третіми особами через посилання на інші веб-сайти чи іншим чином через їхні веб-сайти, належать винятково таким третім особам, але не Власнику веб-сайту. Використання вами таких сторонніх веб-сайтів регулюється умовами використання та політикою конфіденційності таких веб-сайтів.

Гарантія відшкодування

Ви погоджуєтеся відшкодувати і захистити Власника веб-сайту і його афілійовані компанії, а також їхніх відповідних директорів, службовців, співробітників, агентів чи інших представників від усіх претензій, відповідальності, збитків і витрат, зокрема, крім іншого, всі судові витрати і витрати, що виникають чи пов'язані з (a) порушенням вами цих Умов використання; (b) використанням вами цього Веб-сайту, зокрема, крім іншого, передачу чи розміщення інформації чи матеріалів на Веб-сайті; та (c) будь-якою претензією чи заявою про те, що ваш контент Користувача порушує права інтелектуальної власності, інші майнові права чи права на недоторканність приватного життя будь-якої третьої особи.

Внесення змін до Умов

Ми маємо право на власний розсуд періодично вносити зміни до Умов використання шляхом публікації оновлень до них на Веб-сайті із зазначенням дати, у яку нова редакція Умов використання набере чинності. Дата «Останньої зміни», зазначена на початку Умов використання, буде відповідати даті внесення останніх змін. Ваше подальше використання Веб-сайту після публікації нової версії Умов використання означає вашу згоду з внесеними змінами. Відповідно при кожному відвідуванні Веб-сайту ви повинні перевіряти, чи була опублікована нова версія Угоди.

Контактна інформація

В разі виникнення будь-яких питань чи проблем відносно цих Умов використання чи Веб-сайту ви можете зв'язатися з нами, використовуючи дані, зазначені у Політиці конфіденційності чи у розділі Веб-сайту «Контакти».

Незалежність положень Угоди

Якщо будь-яка частина чи положення цих Умов використання визнається незаконним, не чинним, недійсним чи не підлягає виконанню, таке положення вважається виключеним з цих Умов використання і не впливає на дійсність та можливість виконання інших положень.

Збереження юридичної сили

Всі розділи залишаються чинними після припинення права на використання Веб-сайту.

Застосовне право та юрисдикція

Інформація на Веб-сайті призначена для використання тільки мешканцями України. В інших країнах можуть діяти закони, регулятивні вимоги чи медична практика, відмінні від прийнятих в Україні. Угода, а також вирішення всіх суперечок, що відносяться до Угоди, Веб-сайту чи предметів, які ви купуєте через Веб-сайт, а також недоговірні зобов'язання, що виникають з цих Умов використання чи у зв'язку з ними, регулюються та тлумачаться відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Всі судові позови чи розгляди між Власником веб-сайту та вами, що відносяться до Угоди, розглядаються винятково у суді компетентної юрисдикції, розташованому в Україні, і ви приймаєте персональну та виняткову юрисдикцію таких судів.